Archive for септември, 2010

Работа по проект „Психомоторика в ранна детска възраст“

27.09.2010

17.09.2010, 20.09.2010, 21.09.2010  снимки тук

05.10.2010 снимки тук  ;  за басейна тук

Понятието ,,Психомоторика“ е въведено в началото на 20-ти век от проф. Дюпре, за да се подчертае тясната връзка, която съществува (more…)

Advertisements

%d bloggers like this: