Archive for януари, 2012

Отзвук от мероприятията на тема по безопасно движение по пътищата в ОДЗ №3 „Делфинче” гр. Варна

26.01.2012

На 24.01.2012 г. в ОДЗ №3 „Делфинче”  се проведе  тематична среща с родителите на децата от детското заведение, на която всички имаха възможност да видят филмова презентация по темата. Гост на срещата беше г-н Христо Димитров – национален координатор към Българската асоциация на пострадалите при катастрофи – представител за гр. Варна.

Г-жа Кр. Михайлова – директор на  детската градина  посочи приоритетите в работата на целия колектив на ОДЗ „Делфинче“ във връзка с безопасното движение по пътищата и опазване живота и здравето на децата.

Една от основните задачи, които предстоят да се решат  в тази посока  пред колектива  е изграждането на мини детски полигон с велосипедни алеи, пътни знаци, светофар за провеждане на практически упражнения в двора на детската градина.

Децата са уязвими на пътя!  Те могат да знаят отлично пътните знаци,  да познават  правилата по безопасност на движението, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Ето защо всяко дете  трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения и  най-добре под формата на игри или състезания.

  На 25. 01.2012 г. в ОДЗ №3 „ Делфинче”  се организираха игри с развлекателен  характер  за   безопасно движение по пътя: “На червено спри!“ Активни участници бяха децата от  трета група “Пингвинче“ и деца от  подготвителна група “Морско конче“.   

линк

Advertisements

%d bloggers like this: