Archive for септември, 2012

Психомоторика 26.09.2012г

26.09.2012

На 26. 09. 2012 г. в ОДЗ №3 „ Делфинче”  се представи  открита практика  пред родители и  педагози  по проект ПСИХОМОТОРИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 5-7 ГОДИНИ  като надграждане, доразвиване и разширяване на възпитателния маршрут, обогатен с нови две станции : батут и работа с пясък и природни материали за самостоятелна изобразителна дейност.

Изграждането и обогатяването  на интерактивната  среда за психомоторна дейност на деца 5-7 г.  е с цел приложението на  адаптирана и апробирана методика  в условията на ОДЗ №3„Делфинче” за превенция на психическото и физическото здраве на децата чрез компенсаторни механизми и иновативни методи за преодоляване на поведенчески и емоционални дефицити /тревожност, агресивност, хиперактивност и стресови състояния /. 

     В този етап на възрастовата  група /5-7 години/ се  цели глобално съзряване на детето – двигателно, афективно и  когнитивно.  Работи се по групи.

       ТОВА Е ЕТАПЪТ НА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА НАРАСТВАЩАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Това ново отношение се изразява чрез:

– угасване на емоционалната връзка с пространството , обектите и хората като по този начин детето се отваря към реалността на заобикалящия го свят. Детето се отваря към анализирането /тук са въпросите как ,защо, какво…/Психомоторната експресивност в тази възраст вече не е  първостепенна и доминираща, символичната игра губи своето значение  в полза на други символични начини на изразяване – езика, рисуването и евентуалното писане и пр.

       Проведоха  се дейности с деца  от III група  и деца с трудна социална адаптация в три насоки:

–          Общуване

–          Креативност

–          Формиране на операционно мислене

 и в  три пространства:

–          Пространство на сензорно – двигателно удоволствие ;  дейности ориентирани  навън на открито

–          Пространство на символична игра;

–          Пространство за разграничаване или представяне.

     Всички модули и съоръжения са подходящи и  се  изнесоха  на открито  на  затревена площ. По този начин реализирането на методиката  е  не само в затвореното пространство в залата вътре в  детската градина, а позволява на  децата  да действат навън, където  следват своите желания и изпитват удоволствие.

Advertisements

%d bloggers like this: