Откриването на новата учебна година

 Още снимки тук…

Откриването на новата учебна годинав ОДЗ №3 „ Делфинче” на 17.09.2012г. бе съпътствано с използването на новата интерактивна площадка по безопасност на движение по пътищата – винилно плоскостно изображение на пътно кръстовище, съвместна работа на Родителското настоятелство при ОДЗ №3 „Делфинче”, екип от специалисти и служители на ОД на МВР-Варна, работещи по успешно защитения проект през 2012 г. „ НОВ ДИАЛОГ С МЛАДИЯ РОДИТЕЛ – «МАМО, ТАТКО – ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА МЕН?”, финансиран от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.Подготвянето на мини полигон с игрови модули за безопасно движение по пътя ще служи за практически обучителни дейности на децата от детската градина.Фокусът е преди всичко върху ролевите игри по безопасно движение по пътя.

Нов диалог с младия родител – «Мамо, татко – готови ли сте за мен?»

Родителството е комплексно умение, за което малко млади родители  са подготвени след раждането на детето. Успоредно с децата си, те също израстват и се развиват като родители, за което  особено важна е  силната емоционална връзка между родителите и децата: вниманието към емоционалните нужди на детето; позитивното възпитание; ролята на родителите като първите и най-важни учители в живота на децата си – всички това е  известно под термина „привързано родителство“

Проектът е насочен към младите родители като с реализацията му се стремим да открием основните проблемни области в комуникацията между родители и деца, родителските затруднения, да предложим алтернативни стратегии за поведение, което ще помогне на младите родители в развиването на критичност към евентаулните опасности и проблеми, които биха могли да засегнат децата им в бъдеще (алкохол, наркотици, опасности в кибер пространството, опасности от неспазване безопасно движение по  пътищата и други).

Дейности  по проекта:

Дейност 1: Проучване до колко младият родител е социално адаптиран, има ли активна граждански позиция, умее ли да води диалог с детето си, какви са взаимоотношенията и притесненията му относно детето му, води ли здравословен начин на живот- провеждане на встъпителна и заключителна анкета целяща да проучи навиците на целевата група.

Дейност 2: Провеждане на серия от обучителни модули: лекция, беседа, дискусия, кръгла маса Теми:„Общуването като  време за моето дете”, „Проблеми на младия  родител”, „Личният пример на младия родител”,„Израстване в родителство- сигурната и несигурна привързаност”- кръгла маса

Дейност 3 :Обучителен тренинг за млади родители„Как да бъдем успешните млади  родители

Дейност 4:Дете пътува в автомобил / Проведена среща с  родителите /

във връзка снационалната кампания „Коланите спасяват живот!“ и „Запази детето си!“ по предложение и съвместно с експерти от Пътна полиция на Холандия в изпълнение на програмата по Компонент 4 („Трафик“)от Меморандума за разбирателство и полицейско сътрудничество между министерствата на вътрешните работи на България и Холандия. Кампанията е с основен акцент за увеличаване процента на ползване на обезопасителните колани и от пътниците на задните седалки, както и на обезопасителните системи  за превозване на деца в автомобилите.Знаят ли това младите родители ? Детето като  пътник в превозно средство е също застрашено, нека бъде предпазено!

Дейност 5:Провеждане на ролеви игри„Деца и родители  – как общуваме, къде ходим, с какво се занимаваме, движим ли се безопасно по пътя

Дейността  включва :

Подготвяне на мини полигон / игрови модули за безопасно движение по  пътя  – разчертаване върху винил,  подготвяне на подвижен мини полигон – кръстовище от фирма изпълнител…… Фокусът е преди всичко върху ролевите игри

Дейност 6: Заключително проучване по проекта – анкета, целяща да обобщи   въздействието на дейностите по проекта  върху младите родители

Дейност 7: Информация и публичност. Ефективна работа с медиите.

Защо е нужен този проект?

Проектът се вмества в основната цел, а именно: осмисляне на свободното време на младите родители на възраст между 20 и 35 год., чрез провеждане на серия от специализирани обучения и обсъждания на теми, касаещи успешното възпитание на подрастващите деца.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: